Chuyên Viên Hợp Long Hoàn Thành Chương Trình Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Altivar Process Modular Schneider

Chuyên Viên Hợp Long Hoàn Thành Chương Trình Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Altivar Process Modular Schneider

Ngày 06/03/2019, 5 chuyên viên kỹ thuật của Công ty công nghệ Hợp Long đã tham gia khóa đào tạo và hoàn thành chứng chỉ “Altivar Process Modular (APM) Training” từ hãng công nghệ Schneider Electric tại Thành Phố Hồ Chí Minh