Hợp Long Tổ Chức Khóa Đào Tạo Cobot Omron Cho Kỹ Sư Công Ty

Hợp Long Tổ Chức Khóa Đào Tạo Cobot Omron Cho Kỹ Sư Công Ty

Hợp Long nhận thấy quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  ở Việt Nam đang ngày một phát triển và cũng là một thách thức lớn cho nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, các nước Đông Nam Á đang tận dụng công nghệ  robot để biến đổi ngành công nghiệp, nhằm tăng năng suất, giảm chi phí lao động và mở rộng thị trường ra trên toàn cầu. Hợp Long nhận thấy rằng cần thực hiện những bước chuyển mình để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ này.
Cobot Omron được phát triển với công nghệ cao, khả năng vận hành tốt và linh hoạt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở mọi quy mô tiếp cận với tự động hóa. Cobot - robot thiết kế để làm việc bên cạnh con người - cung cấp tới cho nhà sản xuất có một lựa chọn phù hợp hay một con đường ít trở ngại về mặt tài chính hơn khi giải quyết vấn đề tự động hóa. Tính năng nhẹ và nhỏ gọn, Cobot Omron phù hợp với các dây chuyền sản xuất mà không cần phải đại tu cơ sở hạ tầng hiện có.
Cobot Omron
Cobot còn cho phép lực lượng lao động hiện tại, dù có kỹ năng hay không có kỹ năng, đều có thể làm việc hiệu quả hơn, nên sẽ tối đa hóa lợi nhuận trên các khoản đầu tư trước đây vào nhân viên, cơ sở hạ tầng và quy trình.
Hợp Long đặt ra mục tiêu sẽ trở thành một Công ty công nghệ đi đầu tại Việt Nam trong việc phân phối, cung cấp Cobot Omron cho các doanh nghiệp, để giúp nâng cao khả năng canh tranh cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, dễ dàng tiếp cận với tự động hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp với các doanh nghiệp nước ngoài, khi nền kinh tế toàn cầu đang tiến về phía Công nghiệp 4.0.