Biến tần LSLV H100-4 Series LS


Biến tần LSLV H100-4 Series LS

Biến tần LSLV H100-4 được hãng công nghệ LS cải tiến trong thiết kế, cùng nhiều tính năng mới so với các dòng biến tần thế hệ trước. Biến tần LSLV H100-4 LS bộ lọc EMC, kiểu thiết kế side by side, module truyền thông, và bàn phím dành riêng HVAC

Tính Năng Biến Tần LSLV H100-4 LS:

Biến tần LSLV H100 LS
Thiết kế side by side

Kích thước board sử dụng điều khiển được giảm đi đáng kể để thu hẹp về khoảng cách tại giữa 2 thiết bị khi nhiều biến tần thiết kế lắp đặt gần kề nhau. Do vậy có thể đọc và ghi thông số đã lưu trong biến tần hoặc thiết bị sao chép thông minh