Cảm biến sợi quang


Cảm biến sợi quang Autonics

                                                              

Cảm biến sợi quang BF4       Cáp sợi quang FD/FT/GD/GT      Bộ khuếch đại sợi quang BF5

Cảm biến sợi quang Autonics