Contactors Mitsubishi

Khởi động từ Mitsubishi là một trong các dòng đóng cắt thông dụng. Khởi động từ Mitsubishi xuất xứ từ Japan độ bền cao chịu đựng đươc sự quá nhiệt kéo dài. Thích hợp sử dụng cho việc bảo vệ motor, đốt nhiệt công nghiệp, liên kết hoạt động tự động các thiết bị.....

Contactors Mitsubishi

Contactor S-N

5.00 out of 5
(1)