Động cơ bước 5 pha AK-B Series Autonics

AK-B Thông tin chi tiết

( 2 )

A4K-S564-B

3,087,000 VNĐ

( 2 )

A4K-M564-B

3,087,000 VNĐ

( 2 )

A8K-S566-B

3,169,000 VNĐ

( 2 )

A8K-M566-B

3,169,000 VNĐ

( 2 )

A16K-M569-B

3,734,000 VNĐ

( 2 )

A16K-G569-B

3,734,000 VNĐ

( 2 )

A21K-G596-B

5,815,000 VNĐ

( 2 )

A41K-G599-B

6,490,000 VNĐ

( 2 )

A63K-G5913-B

7,606,000 VNĐ

( 2 )

A21K-M596-B

5,815,000 VNĐ

( 2 )

A41K-M599-B

6,490,000 VNĐ

( 2 )

A63K-M5913-B

7,606,000 VNĐ

( 2 )

A4K-S564-SB

3,403,000 VNĐ

( 2 )

A4K-M564-SB

3,403,000 VNĐ

( 2 )

A8K-S566-SB

3,500,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)