Analog I/O module PLC Q


Analog I/O module Q

              

 

Module Analog I/O PLC Q sử dụng phương pháp dữ liệu vào/ra tương tự, hỗ trợ xử lý tốc độ cao, kiểm soát độ chính xác tốt.

- Module chuyển đổi tốc độ cao đầu vào/ra tương tự

- Có khả năng làm việc ở cả 2 đầu vào/ra Analog

- Dễ dàng thực hiện các điều khiển khác nhau: kiểm soát định vị, điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn.....

 

 

Analog I/O module Q

Danh sách sản phẩm

Q68ADV
5.00 out of 5
(1)
Q62AD-DGH
5.00 out of 5
(1)
Q66AD-DG
5.00 out of 5
(1)
Q68ADI
5.00 out of 5
(1)
Q64AD
5.00 out of 5
(1)
Q64ADH
5.00 out of 5
(1)
Q64AD-GH
5.00 out of 5
(1)
Q68AD-G
5.00 out of 5
(1)
Q68DAVN
5.00 out of 5
(1)
Q68DAIN
5.00 out of 5
(1)
Q64DAH
5.00 out of 5