Biến tần ATV1200

Biến tần trung thế ATV1200 công suất từ 315 đến 16200 kVA. Đây là biến tần trung thế dễ sử dụng nhưng hiệu suất cao, chuyên dụng trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng với các ứng dụng như bơm, quạt, máy nén, băng chuyền.

Biến tần ATV1200

Danh sách sản phẩm

ATV1200-A1000-3333A3H
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333A3S
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333A4H
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333A4S
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333A5H
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333A5S
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333B3H
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333B3S
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333B4H
5.00 out of 5
(1)
ATV1200-A1000-3333B4S
5.00 out of 5
(1)