Biến tần LSLV H100-2 Series LS


Biến tần LSLV H100-2 Series LS

Biến tần LSLV H100-2 LS được cải tiến trong thiết kế, cùng với nhiều tính năng công nghệ mới so với các dòng biến tần thế hệ trước. Biến tần LSLV H100-2 LS có kiểu thiết kế side by side, bộ lọc EMC, module truyền thông, và kích thước giảm 34% so với iP5A.

Đánh giá biến tần LSLV H100-2 LS: