Cảm biến BWPK Series Autonics


Cảm biến BWPK Series

Cảm biến vùng BWPK Autonics loại thu - phát chuyên được sử dụng trong việc phát hiện ra các đối tượng, và giúp bảo vệ ngắn mạch. Cảm biến vùng BWPK Autonics có nguồn cấp 12 - 24VDC ±10%, khoảng cách phát hiện 0.1 ~ 3m (Dài)/ 0.05 ~ 1m (Ngắn), 5 trục quang học, và cấp bảo vệ IP40.

Cảm biến vùng BWPK Series Autonics

  • Cảm biến vùng BWPK Series có chế độ chọn khoảng cách phát hiện Dài / Ngắn
  • Chức năng ngăn ngừa giao thoa lẫn nhau (chức năng chuyển tần số)
  • Vỏ nhựa đúc tăng cường, thân mỏng (W30 x H140 x T10mm)
  • Hiển thị chỉ thị chọn lọc
  • Công tắc lựa chọn chế độ hoạt động LIGHT ON/DARK ON
  • Cấp độ bảo vệ IP40