Cảm biến tiệm cận Autonics PFI Series


Cảm biến PFI Series

Cảm biến tiệm cận PFI Series Autonics được ứng dụng để bảo vệ tránh xảy ra quá áp, ngắn mạch, quá tải, hay còn chống nối ngược cực. Cảm biến tiệm cận PFI Series có nguồn cấp 12 – 24VDC / 100 – 240VDC, tần số 20 / 200 Hz, khoảng cách phát hiện 8mm ±10%, hiển thị hoạt động LED đỏ, và cấp bảo vệ IP67.

Tính năng cảm biến tiệm cận PFI Series

  • Nâng cấp khả năng chống nhiễu với IC đặc biệt (Loại DC).
  • Lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp nhờ cấu tạo thể dẹt (chiều cao 10mm).
  • Tích hợp mạch bảo vệ đột biến điện.
  • Tích hợp mạch bảo vệ nối ngược cực nguồn, bảo vệ quá dòng (Loại DC).
  • Sử dụng thay thế cho các công tắc loại nhỏ và công tắc hành trình.
  • Có led màu đỏ chỉ thị trạng thái hoạt động.
  • Cấu trúc bảo vệ IP67 (Tiêu chuẩn IEC)
  • Ứng dụng dùng để phát hiện vật kim loại có từ tính, vật đang di chuyển.