Cảm biến tiệm cận Autonics PRD Series


Cảm biến PRD Series

Cảm biến tiệm cận PRD Autonics là thiết bị chuyên dùng để nhận biết đối tượng dạng vật thể kim loại mà sẽ không cần phải tiếp xúc. Cảm biến tiệm cận PRD Series có nguồn cấp 12 - 24VDC (10-30VDC), tần số 100 -500 Hz, chỉ thị trạng thái LED màu đỏ, và cấu trúc bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC).

Nguyên lý hoạt động cảm biến tiệm cận PRD Series

Cảm biến tiệm cận là thiết bị nhận biết đối tượng dạng vật thể kim loại không cần phải tiếp xúc. Khi được cấp nguồn, tại cuộn dây cảm biến từ sẽ phát ra một trường điện từ khỏi bề mặt cảm biến. Trường điện từ tại cảm biến từ khác nhau dựa theo biên dạng và kích thước, phụ thuộc vào đường kính và cảm biến có được bọc giáp hay không được bọc.
Khi vật thể dạng kim loại tiến lại đủ gần với bề mặt của cảm biến từ, bắt đầu thâm nhập vào tới vùng có trường điện từ dẫn tới dòng điện xoáy sẽ tăng lên và biên độ trên từ trường sẽ bị giảm đi tới mức nào đó, cảm biến sẽ được kích hoạt và hiển thị nó đã phát hiện được ra mục tiêu.