Bộ mã hóa vòng quay - Encoder E6CP Omron


Encoder E6CP

Encoder E6CP

E6CP-AG5C 256 5M
5.00 out of 5
(1)
E6CP-AG5C-8 256 2M
5.00 out of 5
(1)
E6CP-AG5C-C 256 5M
5.00 out of 5
(1)