Module Input/Output PLC Q


I/O MODULE Q

                           

 

Module Input/Output PLC Q dùng để kết nối các thiết bị đầu vào và đầu ra

 

 

 

I/O MODULE Q

Danh sách sản phẩm

QX10
5.00 out of 5
(1)
QX10-TS
5.00 out of 5
(1)
QX28
5.00 out of 5
(1)
QX40
5.00 out of 5
(1)
QX40-TS
5.00 out of 5
(1)
QX40-S1
5.00 out of 5
(1)
QX40H
5.00 out of 5
(1)
QX41
5.00 out of 5
(1)
QX41-A1
5.00 out of 5
(1)
QX41-S2
5.00 out of 5
(1)
QX42
5.00 out of 5
(1)