LS MCB 3P


LS MCB 3P

LS MCB 3P sử dụng để đóng, mở trong các mạch điện áp thấp, bảo vệ chống xảy ra ngắn mạch, chống giật, quá áp, hay chống dòng rò. LS MCB 3P có số pha 3P, đặc tính đường cong B/ C/ D, chiều rộng 17.8mm/ 27mm, gắn kết trên đường ray DIN.

Thông số LS MCB 3P