Màn hình cảm ứng XBT-N Schneider


Màn hình cảm ứng - XBT N

Màn hình cảm ứng XBT-N được phát triển từ hãng công nghệ hàng đầu thế giới là Schneider, với nhiều tính năng công nghệ mới hiện đại. Màn hình cảm ứng XBT-N Schneider có độ phân giải 122 x 32 Pixels, phần mềm Vijeo Designer Lite, dung lượng 512 KB, chất liệu Polyester, và đạt tiêu chuẩn CE.

Tính năng màn hình cảm ứng XBT-N Schneider

  • Nhiều lựa chọn về giao diện
  • Nhiều ngôn ngữ: ASCII, Cyrillic, Hy Lạp, Nhật Bản và Trung Quốc. Số lượng ngôn ngữ cho ứng dụng chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ Magelis XBT
  • Có thể tùy chỉnh khóa và cấu hình
  • Dễ dàng tích hợp, lắp ráp và đấu dây
  • Để tối ưu hóa máy một liên kết trực tiếp giữa logic Zelio và MBenefitsagelis XBTN đảm bảo sử dụng tất cả các chức năng HMI.
  • Sử dụng phần mềm Vijeo DesigBenefitsner Lite
  • Hiển thị tin nhắn văn bản hoặc màn hình bán đồ họa, thực hiện chẩn đoán, điều khiển và điều chỉnh các thiết bị hệ thống điều khiển mang đến sự tiện lợi và dễ sử dụng hơn, với kích thước giảm đáng kể.

Bảng mã màn hình cảm ứng XBT-N Schneider