MCB Tesys GV2


MCB Tesys GV2

MCB Tesys GV2 - CB (Motor) cầu bảo vệ động cơ Schneider là CB 3 cực từ. Tesys GV2 Schneider hoạt động theo nguyên tắc từ nhiệt. Nó được tích hợp rơ le nhiệt bảo vệ quá tải và mất pha.

Đặc điểm chung MCB Tesys GV2 Schneider

- Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

- Thiết bị MCB Tesys GV2 Schneider được thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

- Schneider GV2 có công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha -tải AC-3

- Chỉ trạng thái -ON-OFF- TRIP.

- GV2 được thiết kế để kết nối bằng khối đấu nối bắt vít hoặc khối đấu nối lò xo. Kết nối lò xo đảm bảo kẹp an toàn, bền, chống lại môi trường khắc nghiệt, rung hoặc va chạm.

Chức năng và ứng dụng của GV2 Schneider cầu dao bảo vệ động cơ

CB bảo vệ động cơ Schneider GV2 series được thiết kế để kiểm soát và bảo vệ động cơ phù hợp với các tiêu chuẩn IEC 60947-2 và IEC 60947-4-1. Ứng dụng trong công nghiệp, hạ tầng, các tòa nhà…

Lựa chọn mã hàng GV2 series

Mã chuẩn Xuất xứ Số cực Dòng bảo vệ từ (A) Dòng cắt từ (A) Điện áp Công suất động cơ (kW) Khối lượng (kg) Kích thước (WxHxD) mm
CB từ:0.09 - 30 kW, cầu đấu bắt vít, có núm xoay điều khiển
GV2L03 Thailand 3P 0.4A 5A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.06-0.09kW 0.33 44.5x89x97
GV2L04 Thailand 3P 0.63A 8A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.12-0.18kW 0.33 44.5x89x97
GV2L05 Thailand 3P 1A 13A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.25-0.37kW 0.33 44.5x89x97
GV2L06 Thailand 3P 1.6A 22.5A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.55kW 0.33 44.5x89x97
GV2L07 Thailand 3P 2.5A 33.5A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.75kW 0.33 44.5x89x97
GV2L08 Thailand 3P 4A 51A 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1-1.5kW 0.33 44.5x89x97
GV2L10 Thailand 3P 6.3A 78A 400/415 V AC 50/60 Hz 2.2kW 0.33 44.5x89x97
GV2L14 Thailand 3P 10A 138A 400/415 V AC 50/60 Hz 3-4kW 0.33 44.5x89x97
GV2L16 Thailand 3P 14A 170A 400/415 V AC 50/60 Hz 5.5kW 0.33 44.5x89x97
GV2L20 Thailand 3P 18A 223A 400/415 V AC 50/60 Hz 7.5kW 0.33 44.5x89x97
GV2L22 Thailand 3P 25A 327A 400/415 V AC 50/60 Hz 9-11kW 0.33 44.5x89x97
GV2L32 Thailand 3P 32A 416A 400/415 V AC 50/60 Hz 15kW 0.33 44.5x89x97
CB từ: 0.06 - 15 kW, cầu đấu bắt vít, có đòn bẩy điều khiển
GV2LE03 France 3P 0.4A 5A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.06-0.09kW 0.33 44.5x89x78.5
GV2LE04 France 3P 0.63A 8A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.12-0.18kW 0.33 44.5x89x78.5
GV2LE05 France 3P 1A 13A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.25-0.37kW 0.33 44.5x89x78.5
GV2LE06 France 3P 1.6A 22.5A 400/415 V AC 50/60 Hz 0.55kW 0.33 44.5x89x78.5
GV2LE07 France 3P