Positioning and Pulse I/O module


Module Position Q

 

Positioning and Pulse I/O module cho phép dễ dàng thực hiện điều khiển khác nhau bao gồm cả kiểm soát định vị,

điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn và kiểm soát đồng bộ. Các module Positioning kết nối với nhau bằng cáp SSCNET III

 

 

Module Position Q

Danh sách sản phẩm

QD77MS2
5.00 out of 5
(1)
QD77MS4
5.00 out of 5
(1)
QD77MS16
5.00 out of 5
(1)
QD77GF16
5.00 out of 5
(1)
QD75P1N
5.00 out of 5
(1)
QD75P1
5.00 out of 5
(1)
QD75P2N
5.00 out of 5
(1)
QD75P2
5.00 out of 5
(1)
QD75P4N
5.00 out of 5
(1)
QD75P4
5.00 out of 5
(1)
QD70P4
5.00 out of 5
(1)