Cảm biến quang BMS Series tích hợp mạch bảo vệ ngõ ra


Photosensor BMS

Photosensor BMS

BMS5M-TDT
5.00 out of 5
(1)
BMS5M-TDT-P
5.00 out of 5
(1)
BMS2M-MDT
5.00 out of 5
(1)
BMS2M-MDT-P
5.00 out of 5
(1)
BMS300-DDT
5.00 out of 5
(1)
BMS300-DDT-P
5.00 out of 5
(1)