Cảm biến quang BUP Autonics loại hình chữ U vỏ nhựa


Photosensor BUP Series

Photosensor BUP Series

Cảm biến BUP-30
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-30-P
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-30S
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-30S-P
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-50
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-50-P
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-50S
5.00 out of 5
(1)
Cảm biến BUP-50S-P
5.00 out of 5
(1)