Phụ kiện biến tần

 

Tổng hợp phụ kiện biến tần dành cho Biến tần ATV của Schneider

 

Biến tần muốn hoạt động hiệu quả cần phải có phụ kiện kèm theo để hỗ trợ. Khi mua biến tần Schneider tại Hợp Long, khách hàng hãy hỏi nhân viên về những phụ kiện này. Lưu ý: có những phụ kiện đi kèm sản phẩm, có phụ kiện được bán riêng. Bạn hãy cho Hợp Long biết về nhu cầu sử dụng để có được tư vấn tốt nhất về phụ kiện cần thiết.

 

Phụ kiện cơ bản cho biến tần gồm những loại sau:

 

1. Màn hình điều khiển, cáp kết nối màn hình, bộ kít lắp đặt màn hình

 

2. Mô đun truyền thông, mở rộng: Modbus, Serial link, Ethernet IP ... và cáp kết nối Mô đun

 

3. Điện trở xả

 

4. Line choke, motor choke

 

5. Bộ lọc (filter)

 

6. Khởi động từ, khởi động mềm, CB bảo vệ động cơ (bán riêng)

Phụ kiện biến tần

Danh sách sản phẩm

VW3A1006
5.00 out of 5
(1)
VW3A1007
5.00 out of 5
(1)
VW3A4551
5.00 out of 5
(1)
VW3A1104R10
5.00 out of 5
(1)
VW3A1104R30
5.00 out of 5
(1)
VW3A7723
5.00 out of 5
(1)
VW3A7725
5.00 out of 5
(1)
VW3A7701
5.00 out of 5
(1)
VW3A7702
5.00 out of 5
(1)
VW3A7703
5.00 out of 5
(1)
VW3A4552
5.00 out of 5
(1)