CPU Q Mitsubishi


Q CPU

 

CPU Q của Mitsubishi là dòng sản phẩm mới phát triển từ họ A. Dòng CPU Q cho phép người dùng pha trộn và lựa chọn sự phối hợp tốt nhất giữa CPU, dụng cụ truyền tin, module điều khiển chuyên biệt và I/O trên cùng một nền.

- Tốc độ xử lý lên đến 34ns/LD.

- Khả năng mở rộng đến 4,096 I/Os ( max 8,192 I/O )

- Ứng dụng trong điều khiển nhiệt độ, điều khiển vị trí với bộ A/D-D/A có độ chính xác cao

 

Q CPU

Danh sách sản phẩm

Q00JCPU
5.00 out of 5
(1)
Q00CPU
5.00 out of 5
(1)
Q01CPU
5.00 out of 5
(1)
Q02CPU
5.00 out of 5
(1)
Q02HCPU
5.00 out of 5
(1)
Q06HCPU
5.00 out of 5
(1)
Q12HCPU
5.00 out of 5
(1)
Q25HCPU
5.00 out of 5
(1)
Q02PHCPU
5.00 out of 5
(1)
Q06PHCPU
5.00 out of 5
(1)
Q12PHCPU
5.00 out of 5
(1)<