Relay RU4S Series


Relay RU4S Series

 

RU4S Series

- Thiết kế đơn giản nhỏ gọn, không sử dụng dây dẫn bên trong

- Dòng rơ le 14 chân dẹp, có đèn (Riêng dòng RU4V không có đèn)

- Phân biệt điện áp coil bằng cách phân biệt màu sắc mặt trước của rơ le

- Chịu được dòng diện lớn: 10A (RU2), 6A (RU4), 3A (RU42)

 

Relay RU4S Series

Danh sách sản phẩm

RU4S-C-A24
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-A110
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-A220
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-D6
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-D12
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-D24
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-D48
5.00 out of 5
(1)
RU4S-C-D110
5.00 out of 5
(1)
RU4S-CR-A110
5.00 out of 5
(1)
RU4S-CR-A220
5.00 out of 5
(1)
RU4S-CD-D6
5.00 out of 5
(1)