Rơ le kỹ thuật số Sepam Schneider


Rơ le kỹ thuật số Schneider

Rơ le kỹ thuật số Schneider hay còn được gọi là rơ le Sepam Schneider, được sử dụng trong các nhà máy bảo vệ mạch trước những sự cố quá dòng pha, quá nhiệt, mất cân bằng. Rơ le kỹ thuật số Schneider có tính năng thông báo để thuận tiện cho quản lý, độ tin cậy cao, mạng truyền thông S-LAN/ E-LAN, và giao thức Modbus RTU; Modbus TCP / IP; DNP3; tiêu chuẩn 60870-5-103/ 61850

Rơ le Sepam Schneider

Rơ le kỹ thuật số Schneider gồm có các dòng mã sản phẩm là
  • Sepam series 10
  • Sepam series 20
  • Sepam series 40
  • Sepam series 60
  • Sepam series 80
  • Sepam 100
  • Sepam 1000
  • Sepam 2000