Relay Omron


Rơ le trung gian Omron

Rơle trung gian Omron được cải tiến với nhiều model dùng cho điều khiển logic và các ứng dụng về điều khiển công suất. Hoạt động ổn định và bền bỉ, phù hợp với mọi môi trường khắc nghiệt.

Rơ le trung gian Omron

DST

5.00 out of 5
(1)

Relay MY

5.00 out of 5
(1)

Relay Omron

5.00 out of 5
(1)

Relay G2R

5.00 out of 5
(1)

Relay LY

5.00 out of 5
(1)

Relay K8AB

5.00 out of 5
(1)

Relay K8AK

5.00 out of 5
(1)

Relay K8DS

5.00 out of 5
(1)

Relays MK-S

5.00 out of 5
(1)

Relay MY-GS

5.00 out of 5
(1)

Relay K8DT

5.00 out of 5
(1)

Relay G2A

5.00 out of 5
(1)

Relay G2AK

5.00 out of 5
(1)

Relay G2RK

5.00 out of 5
(1)

Relay G2RL

5.00 out of 5
(1)