Chiết khấu biến tần ATV310 và ATV610 lên tới 60% trong tháng 7