[Giới Thiệu – Autonics] BWM Series - Cảm biến vùng loại quét 2 chiều