[Giới Thiệu – Autonics] BWML Series - Cảm biến vùng loại chùm tia phản xạ