Tại sao cần sử dụng biến tần trong ngành dệt nhuộm

Tại sao cần sử dụng biến tần trong ngành dệt nhuộm

Hiện nay, ngành dệt nhuộm là một trong những ngành quan trọng góp phần giúp nền kinh tế phát triển, vì vậy nhu cầu về máy móc sản xuất trong ngành này đòi hỏi rất cao. Biến tần là một trong những thiết bị hỗ trợ rất nhiều cho ngành này.
Vậy để hiểu rõ tại sao phải dùng biến tần trong ngành dệt nhuộm bạn hãy theo dõi bài viết đánh giá từ các chuyên gia sau nhé.

Tại sao phải dùng biến tần trong ngành dệt nhuộm

Tiết kiệm điện, bảo vệ thiết bị điện trong cùng hệ thống
Khi khởi động trực tiếp, do dòng khởi động lớn gấp nhiều lần đối với dòng định mức, khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Biến tần không chỉ giúp cho khởi động êm, mà còn làm dòng khởi động thấp hơn với dòng định mức, tiết kiệm lượng điện tại thời điểm này.