Chương trình khuyến mại mừng sinh nhật lần thứ 10 cùng HopLongTech