Một số cải tiến hình ảnh hiển thị của bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL, E5CWL, E5EWL