Tại sao thiết bị đóng cắt không thể thiếu trong hệ thống điện