Hộp giữ nút nhấn điều khiển TEND

Hộp giữ nút nhấn điều khiển TEND