Màn hình HMI SP5000 Series Proface

SP5000 Series Thông tin chi tiết

( 2 )

PFXSP5B10

13,397,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5B40

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

PFXSP5500TPD

22,538,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5600TPD

32,702,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5700TPD

37,865,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5400WAD

16,487,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5500WAD

23,342,000 VNĐ

( 2 )

PFXSP5600WAD

30,347,000 VNĐ

( 2 )

PFXFP5600TPD

41,714,000 VNĐ

( 2 )

PFXFP5700TPD

46,216,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)