Hợp Long trở thành nhà phân phối chính thức của thương hiệu nhà thông minh Aqara