Bộ đếm Omron


Bộ đếm Omron

 Bộ đếm thời gian Omron dòng có màn hình hiển thị rộng với 8 kí tự. Kích thước nhỏ gọn, tích hợp sẵn pin và hiển thị LCD. Tiêu chuẩn chống thấm nước và chống bụi (UL508 Type4X/IP66)

Bộ đếm Omron

Counter H7BR

5.00 out of 5
(1)

Counter H7BX

5.00 out of 5
(1)

Counter H7CX

5.00 out of 5
(1)

Counter H7EC

5.00 out of 5
(1)

Counter H7ET

5.00 out of 5
(1)

Counter H8BM

5.00 out of 5
(1)

Counter H8PS

5.00 out of 5
(1)

Counter H7CX

5.00 out of 5
(1)

Counter H7CZ

5.00 out of 5
(1)

Bộ đếm H7AN

5.00 out of 5
(1)

Bộ đếm H7CN

5.00 out of 5
(1)

Bộ đếm H7ER

5.00 out of 5
(1)

Bộ đếm H7GP

5.00 out of 5
(1)

Bộ đếm H7HP

5.00 out of 5
(1)

Counter H8GN

5.00 out of 5
(1)