Cảm biến tiệm cận Autonics


Cảm biến tiệm cận Autonics

CẢM BIẾN TIỆM CẬN AUTONICS

 

Cảm biến tiệm cận Autonics giúp phát hiện những vật thể mà không cần phải tiếp xúc. Nó giúp chuyển đổi tín hiệu về sự chuyển động hoặc là sự xuất hiện của các vật thể để chuyển thành tín hiệu. Có tới 3 hệ thống giúp phát hiện để thực hiện được công việc chuyển đổi này: hệ thống cảm biến sử dụng dòng điện xoay chiều được phát ra những những vật thể bằng kim loại nhờ những hiện tượng cảm ứng điện từ, hệ thống cảm biến dử dụng sự thay đổi trong điện dung khi chúng đền gần với vật thể cần phải phát hiện, cuối cùng là hệ thống cảm biến nam chân và hệ thống chuyển mạch cộng từ.

Cảm biến tiệm cận Autonics

Cảm Biến CR Series

5.00 out of 5
(1)

Cảm biến PRD Series

5.00 out of 5
(1)

Sensor PR series

5.00 out of 5
(1)

Sensor PRCM Series

5.00 out of 5
(1)

Sensor PSN Series

5.00 out of 5
(1)

Cảm biến PRA Series

5.00 out of 5
(1)

Cảm biến PRW Series

5.00 out of 5
(1)

Cảm biến BS5 Series

5.00 out of 5
(1)

Cảm biến PFI Series

5.00 out of 5
(1)

PRDAT/PRDAWT Series

5.00 out of 5
(1)
PRFT18-5DO-V
5.00 out of 5
(1)
PR08-2DO
5.00 out of 5
(1)