Cầu chì điện áp thấp Fuji


Cầu chì điện áp thấp

Cầu chì điện áp thấp Fuji được sử dụng để bảo vệ cho mạch khi có xảy ra quá dòng, có kích thước nhỏ, khả năng cắt lớn. Bộ phận chủ yếu của cầu chì điện áp thấp Fuji gồm dây chảy và vỏ, cơ khí còn có cả bộ phận dập tắt hồ quang.

Cầu chì điện áp thấp Fuji

Cầu chì điện áp thấp Fuji được dùng để bảo vệ đến cho đường dây dẫn, động cơ điện, máy biến áp, thiết bị điện, mạch điện thắp sáng, mạch điện điều khiển. Đặc điểm là đơn giản, kích thước nhỏ, khả năng cắt lớn nên được ứng dụng rộng rãi.
Các tính chất và yêu cầu
– Cầu chì có đặc tính làm việc ổn định, không tác động khi dòng điện mở máy và dòng điện định mức lâu dài đi qua.
– Khi có sự cố ngắn mạch, cầu chì tác động phải có tính chọn lọc.
– Đặc tính A – s của cầu chì cần phải thấp hơn đặc tính với đối tượng bảo vệ.
– Việc thay thế cầu chì bị cháy phải dễ dàng và tốn ít thời gian.