MicroSmart CPU FC6A - IDEC Corporation

CPU FC6A Thông tin chi tiết

( 2 )

FC6A-N08B1

1,538,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-N16B1

2,658,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-N16B3

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-N32B3

4,476,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-N08A11

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-R081

2,028,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-R161

2,902,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-T08K1

2,413,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-T08S1

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-T16K3

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-T16S3

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-T32K3

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-T32S3

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FC6A-M08BR1

2,727,000 VNĐ

( 2 )

FC6A-M24BR2

6,189,000 VNĐ

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)