Biến tần FR-E720 Series Mitsubishi

FR-E720 Thông tin chi tiết

( 2 )

FR-E720-0.1K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-0.2K

3,054,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-0.4K

3,481,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-1.5K

4,882,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-2.2K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-3.7K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-5.5K

9,183,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-7.5K

11,843,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-11K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-15K

Liên hệ 1900.6536

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)