Biến tần FR-E720 Series Mitsubishi

FR-E720 Thông tin chi tiết

( 2 )

FR-E720-0.1K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-0.2K

2,810,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-0.4K

2,867,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-1.5K

4,507,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-2.2K

5,424,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-3.7K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-5.5K

8,448,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-7.5K

10,270,000 VNĐ

( 2 )

FR-E720-11K

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

FR-E720-15K

Liên hệ 1900.6536

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)