GP4000E hmi PROFACE PFXGP4402WADW , PFXGP4502WADW, GP4402WW, GP4502WW


GP4000E

Danh sách sản phẩm: GP4000E

Mã hàng Giá bán Tình trạng Số lượng Đặt hàng
Image

PFXGP4402WADW

7 inch wide screen
Liên hệ 1900.6536

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ
Image

PFXGP4502WADW

Màn hình HMI Proface
Liên hệ 1900.6536

Có sẵn: 0

Đặt hàng: Từ 2-4 tuần

Thêm giỏ