Màn hình cảm ứng HMI NB Series Omron

HMI NB/NB-S Series Thông tin chi tiết

( 2 )

XW2Z-200T

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

XW2Z-500T

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

NB-RSEXT-2M

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

NB5Q-TW00B

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

NB7W-TW00B

Liên hệ 1900.6536

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

NB10W-TW01B

Liên hệ 1900.6536

( 2 )

NB7W-TW10B

3,150,000 VNĐ

( 2 )

NB7W-TW11B

Liên hệ 1900.6536

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)