LS MCB 2P


LS MCB 2P

LS MCB 2P sử dụng để đóng, mở cho mạch điện áp thấp, bảo vệ chống ngắn mạch, chống dòng rò, chống giật, quá áp. LS MCB 2P có dòng định mức từ 1 đến 125A, số cực 2P, dòng điện định mức 400VAC, đạt tiêu chuẩn IEC 60898/ IEC 60947.

Thông số LS MCB 2P