Màn hình HMI Mitsubishi giá tốt nhất


Màn hình HMI Mitsubishi

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi với hiệu năng cao nhất với màn hình cảm ứng hoạt động nhạy bén, các tùy chọn đa phương tiện, mạng truyền thông, kết nối I/O, cung cấp một loạt các mô hình phù hợp với các nhu cầu của người dùng, có nhiều kích thước màn hình HMI để lựa chọn, cùng các tính năng tiên tiến nhằm cải thiện hiệu quả điều hành và hiệu suất làm việc.

Màn hình HMI Mitsubishi

GT10 Series

5.00 out of 5
(1)

GT11 Series

5.00 out of 5
(1)

GT12 Series

5.00 out of 5
(1)

GT14 Series

5.00 out of 5
(1)

GT15 Series

5.00 out of 5
(1)

GT16 Series

5.00 out of 5
(1)

GT23 Series

5.00 out of 5
(1)

GT27 Series

5.00 out of 5
(1)

F900GOT

5.00 out of 5
(1)

GOT2000

5.00 out of 5
(1)

GT25 Series

5.00 out of 5
(1)

HMI GT21 Series

5.00 out of 5
(1)