Bộ điều khiển Servo Amplifier MR-J3


MR-J3 Series

 

Bộ điều khiển Servo Amplifier MR-J3 Series, là dòng Servo đa năng, chức năng điều khiển tốc độ, vị trí và moment.Phương pháp điều khiển chế xung PWM và điều chỉnh dòng điện

MR-J3 Series

Danh sách sản phẩm

MR-J3-10A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-10B
5.00 out of 5
(1)
Servo MR-J3-20A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-40A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-60A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-70A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-100A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-200AN
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-350A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-500A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-700A
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-11KA
5.00 out of 5
(1)
MR-J3-15KA
5.00 out of 5
(1)