PLC dòng A Mitsubishi - Programmable Controllers MELSEC


PLC dòng A Mitsubishi - Programmable Controllers MELSEC


Danh sách sản phẩm: PLC A Mitsubishi


CPU A

5.00 out of 5
(1)

Input Unit A

5.00 out of 5
(1)

Main Base A

5.00 out of 5
(1)

Module Analog A

5.00 out of 5
(1)

Module Communication A

5.00 out of 5
(1)

Module Input - Output A

5.00 out of 5
(1)

Module Output A

5.00 out of 5
(1)

Module Position A

5.00 out of 5
(1)

Module Temperature A

5.00 out of 5
(1)

Power Supply A

5.00 out of 5
(1)

MELSEC-A/QnA

5.00 out of 5
(1)

I/O MODULE A

5.00 out of 5
(1)

Analog I/O module A

5.00 out of 5
(1)

Cáp CC-link

5.00 out of 5
(1)
Mã hàng Giá bán Tình trạng Số lượng Đặt hàng