Relay RU2S Series


Relay RU2S Series

   

 

RU2S Series

- Thiết kế đơn giản nhỏ gọn, không sử dụng dây dẫn bên trong

- Phân biệt điện áp coil bằng cách phân biệt màu sắc mặt trước của rơ le

- Chịu được dòng diện lớn: 10A (RU2), 6A (RU4), 3A (RU42)

- Sử dụng 2 kiểu socket: Loại chân cắm và loại cắm broad

 

Relay RU2S Series

Danh sách sản phẩm

Relay RU2S
5.00 out of 5
(1)
Relay RU4S
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-A24
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-A110
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-A220
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-D6
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-D12
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-D24
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-D48
5.00 out of 5
(1)
RU2S-C-D110
5.00 out of 5
(1)
RU2S-A24
5.00 out of 5
(1)