Timers RE17 Schneider


Timers RE17

Timers RE17 Schneider được sản xuất chuyên ứng dụng vào trong hệ thống tự động hóa công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng, bãi đậu xe. Timers RE17 Schneider có điện áp 12 – 240 V, phạm vi thời gian từ 50s đến 300 giờ, đạt tiêu chuẩn IEC 61812-1 / EN 61812-1

Timers RE17 Schneider