Cảm biến hình ảnh Autonics VG Series


Cảm biến hình ảnh Autonics VG Series


Cảm biến hình ảnh Autonics VG Series sử dụng hình ảnh được chụp từ máy ảnh công nghiệp để xác định sự hiện diện, hình dạng, kích thước, hướng, hình mẫu của vật. Cảm biến hình ảnh Autonics VG Series tích hợp đèn LED, máy ảnh và thấu kính, cho phép khi cài đặt và quản lý thiết bị dễ dàng.
Không chỉ vậy, cảm biến thiết kế với 9 chức năng kiểm tra, máy ảnh sử dụng màn trập điện tử, hình ảnh được chụp lưu trực tiếp vào các máy chủ FTP, giúp quản lý và phân tích dữ liệu kiểm tra một cách riêng biệt.

Thông số kỹ thuật cảm biến hình ảnh Autonics VG Series