Động cơ Servo XML-SC Series LS


Động cơ Servo XML-SC Series LS


Động cơ Servo XML-SC LS là một bộ phận trên hệ thống điều khiển chuyển động máy móc, được sử dụng trong các hệ thống điều khiển về chuyển động, giúp cung cấp tới lực cơ học khoảng thời gian nhất định. XML-SC Series LS có nguồn điện 200 VAC, tốc độ định mức 2000 / 3000[rpm], trục động cơ trục rắn, và sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cấu trúc Servo XML-SC LS

Động cơ Servo XML-SC bao gồm:
+ Nam châm vĩnh cửu
+ Đĩa bộ mã hóa xung vòng quay
+ Cuộn dây Stator